U bent hier: Lödige Benelux NL > Privacy

Privacybeleid

 

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom doen wij onze uiterste best en gebruiken wij de modernste technieken om uw persoonlijke informatie maximaal te beschermen.

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden toegepast, zowel door ons als door onze externe serviceproviders.

De verantwoordelijke rechtspersoon zoals omgeschreven in de algemene gegevensbeschermingsverordening van de EU (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften, is:

Lödige Holland Machinefabriek B.V.
(Lödige Benelux)
Kasteleinenkampweg 14
NL-5222 AX ´s-Hertogenbosch, Nederland

Tel.: +31 88 101 44-00
Fax: +31 73 624 93-10
E-mail: lodige@lodige.nl


Functionaris voor gegevensbescherming: 
Thorsten Willer
Lödige Industries GmbH, Wilhelm-Lödige-Str. 1, 34414 Warburg, Germany
E-Mail: datenschutz@lodige.com

Website: www.lodige.nl

Status: 25 mei 2018

 

Inhoudsopgave van het privacybeleid

 1. Wettigheid van verwerking
  a) bij een bezoek aan onze website
  b) bij het gebruik van ons contactformulier
  c) bij gebruik van de liftconfigurator
 2. SSL encryptie
 3. Gebruik van cookies
 4. Gebruik van Google Analytics
 5. Google AdWords en Google Conversion Tracking
 6. Gebruik van Google web fonts
 7. Integratie van Google Maps
 8. Rechten van de betrokkene

 

1. Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt Art. 6, lid 1 (b) van de algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) de rechtsgrondslag:

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, vormt Art. 6, lid 1 (b) AVG de juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen, vormt Art. 6, lid 1(c) AVG de juridische basis.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, vormt Art. 6, lid 1 (d) AVG de juridische basis.

Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, vormt Art. 6, lid 1 (f) AVG de juridische basis voor verwerking.

Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers worden in principe alleen verzameld en verwerkt voor zover dit nodig is om een functionele website te leveren en onze inhoud en diensten weer te geven, voor het verwerken van een juridische basis gebeurd dit overeenkomstig artikel 6 lid 1 l(a) - f AVG.

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld (a) bij het bezoeken van de website, bij het gebruik van de (b) contactformulieren en bij (c) het aanvragen van onze liftconfigurator.

a) bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelt ons systeem automatisch de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt en welke technisch noodzakelijk is om onze website weer te geven en voor de stabiliteit en veiligheid (rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 (f) AVG):

 • IP adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de wens (concrete pagina)
 • Toegang status / HTTP status code
 • Elke verzonden hoeveelheid data
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware 

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

Het verwijderen van de gegevens in de logbestanden vindt over het algemeen plaats na 6 maanden. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval zijn de IP-adressen van de gebruikers in ons systeem en in de logbestanden van de provider geanonimiseerd (de laatste drie cijfers van het IP-adres zijn overschreven met nullen).

b) bij gebruik van ons contactformulier

Wij bieden contactformulieren op onze website aan zodat u ons uw verzoek gemakkelijk per e-mail kunt sturen. Persoonsgegevens en informatie verzonden via het contactformulier worden verwerkt en opgeslagen binnen de Lödige Industries Group om uw aanvraag te verwerken of om bij de hand te hebben voor vervolgvragen. Een overdracht van de gegevens naar externe bedrijven of voor gebruik bij herhaalde informatieoverdracht is niet mogelijk zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1 AVG.) Het intrekken van uw reeds verleende toestemming is op ieder moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of als u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

c) bij gebruik van de liftconfigurator

Op http://elevator-solutions.lodige.com/SHERPA-configurator/?lang=nlvindt u een tool die u kunt gebruiken om een goederenlift te configureren. De liftconfigurator functioneert zonder de invoer van uw persoonlijke gegevens. Aan het einde van de configuratie heeft u de mogelijkheid om zelf te configureren

1) alleen per e-mail en zonder verder contact

2) We nemen telefonisch en / of per e-mail contact met u op.

1) Als u de informatie alleen per e-mail wilt ontvangen, worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen in het logbestand van het systeem om u de e-mail te bezorgen. We verzamelen alleen de configuratiegegevens van de lift en het land waaruit het verzoek afkomstig is, om ons productaanbod te optimaliseren. Als juridische basis gebruiken we Art. 6, lid 1(f) AVG. Het verwijderen van het logbestand duurt meestal 7 dagen.

2) Als u op basis van de configuratie (telefonisch of per e-mail) contact met ons wenst op te nemen, dan moeten wij uw persoonlijke gegevens en informatie binnen de Lödige Industries Group verwerken en opslaan om uw aanvraag of follow-up vragen te verwerken. Een overdracht van de gegevens naar externe bedrijven vindt niet plaats. Het contact wordt alleen gemaakt op basis van uw toestemming en verwijst uitsluitend naar uw eerder gemaakte configuratie.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1). Het intrekken van uw reeds verleende toestemming is op ieder moment mogelijk. Voor de herroeping volstaat een informeel bericht per e-mail. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Gegevens die via het contactformulier zijn ingediend, blijven bij ons totdat u ons verzoekt het te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of als u uw gegevens niet langer hoeft te bewaren. Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast. Het verwijderen van uw e-mailadres uit het logbestand, dat nodig was om het configuratieresultaat te verzenden, duurt normaliter 7 dagen.

 

2. SSL encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als websitebeheerder stuurt, maakt onze website www.lodige.nlgebruik van SSL-codering. Dus, gegevens die u via deze website indient, zijn voor anderen niet leesbaar. U herkent een gecodeerde verbinding op de "https: //" adresbalk van uw browser en op het slotpictogram in de browserbalk. 

 

3. Gebruik van cookies

In aanvulling op bovengenoemde data worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt er verwezen naar dit privacybeleid.

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.
Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren.
Voor deze doeleinden hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6, lid 1 (f) AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en op deze manier naar ons verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

 

4. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Er wordt gebruik van gemaakt op basis van Art. 6, lid 1 zin 1(f) AVG). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd.
De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik, zoals

 • Type/versie van de browser,
 • Het gebruikte besturingssysteem,
 • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres / geanonimiseerd),
 • Tijdstip van het serververzoek,

wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. We hebben ook de code "anonymizeIP" op deze website uitgebreid naar Google Analytics. Dit garandeert het maskeren van uw IP-adres zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de beschikbare browserplug-in te downloaden. U kunt deze vinden onder de volgende koppeling en deze installeren http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = en.

Als alternatief voor de invoegtoepassing voor browsers, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook detectie door Google Analytics voorkomen door op deze koppeling te klikken: Deactivate Google Analytics tracking. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens voorkomt wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

We blijven Google Analytics gebruiken voor het analyseren van gegevens van Double-Click en AdWords voor statistische doeleinden. Als u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via de Ads Preferences Manager (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl).
Meer informatie omtrent privacy gerelateerd aan Google Analytics kunt u vinden bij het Service centrum van Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

 

5. Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website gebruikt Google AdWords. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met het bijhouden van conversies. Na het klikken op een advertentie die wordt aangeboden door Google, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Door middel van de cookie, kunnen Google en wij herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en u doorverwijzen naar onze website.

Elke Google AdWords klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken voor AdWords-adverteerders bij te houden die conversion tracking gebruiken. Adwords klanten kunnen op deze manier bijhouden hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd door middel van het bijhouden van conversietracking. AdWords-adverteerders krijgen echter geen informatie waarmee ze zichzelf persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik. Hier is de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser om deze uit te schakelen. Er is dus geen opname in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op Art. 6 lid 1 (f) AVG. Wij als website-exploitanten hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren.
Voor meer details over Google AdWords en Google Conversion Tracking kunt u het Google privacybeleid bekijken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
 

 

6. Gebruik van Google web fonts

Op deze website worden externe lettertypen gebruikt, Google fonts worden gebruikt. Google Fonts is een dienst van Google Inc. De integratie van deze weblettertypen gebeurt via een serveraanroep, meestal een server van Google in de VS. Dit wordt verzonden naar de server, welke van onze websites u hebt bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website opgeslagen door Google. Zie voor meer informatie het Privacybeleid van Google, die u hier kunt openen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

 

7. Integratie van Google Maps 

Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Hiermee kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u eenvoudig de kaartfunctie gebruiken. 

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de gegevens vermeld in punt 1) verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel op Google gekoppeld wilt worden, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp doeleinden. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet hiervoor aan Google akkoord geven.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider, raadpleegt u de privacyverklaringen van de providers. Hier kunt u meer informatie vinden over uw rechten en privacy instellingen: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild,https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

 

8. Rechten van de betrokkene 

a) Intrekken van toestemming

Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, heeft u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u altijd contact met ons opnemen.

b) Recht op bevestiging

U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt op elk gewenst moment een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

 c) Recht op informatie

Als persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u op elk gewenst moment informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in een derde land of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
 • het recht op rectificatie of het wissen van uw persoonlijke gegevens, of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om in verband met de overdracht op de hoogte te zijn van de passende waarborgen op grond van artikel 46 van de AVG. We verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u opvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een kopie te ontvangen krachtens lid 3 heeft geen gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen.  

d) Recht op rectificatie

U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens die betrekking hebben u, op te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

 e) Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens onmiddellijk worden verwijderd en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is: 

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd, overeenkomstig artikel 6, lid 1, (a), of artikel 9, lid 2, (a) AVG, en heeft geen andere rechtsgrondslag voor verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen gegronde redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG.
 • De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonlijke gegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het vakbondsrecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 deze moeten worden gewist, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, neemt hij passende maatregelen, inclusief technische, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonlijke gegevens verwerken, te informeren dat een getroffen persoon heeft verzocht om alle koppelingen naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen. 

Het recht om te annuleren ("recht om te worden vergeten") bestaat niet als de verwerking vereist is: 

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens de wet van de unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde autoriteit;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, (h) en( i), en artikel 9, lid 3, AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1 AVG, voor zover de in lid 1 bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die richtlijn waarschijnlijk onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, of
 • om claims te maken, uit te oefenen of juridische claims te verdedigen. 

 f) Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is: 

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke toelaat om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van persoonsgegevens;
 • de verwerker heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor handhaving, uitvoering of het verdedigen van juridische claims; of
 • de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, zolang niet zeker is dat de gemotiveerde redenen van de verantwoordelijke persoon prevaleren boven die van de betrokkene.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden opgeslagen met de toestemming van de betrokkene of met het doel wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen, of om redenen van groot openbaar belang van de unie of van een lidstaat. 

Om gebruik te kunnen maken van het recht om de verwerking te beperken, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. 

g) Gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om die informatie ongehinderd door de verantwoordelijke die u de persoonlijke informatie verstrekt over te dragen, indien:

 • de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, (a), of artikel 9, lid 2, (a), of een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, (b) AVG; en
 • de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het gebruik van het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met lid 1, heeft u het recht dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden verzonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op annulering (het recht om te worden vergeten). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid. 

h) Recht van bezwaar

U hebt het recht om, om redenen die toepasselijk zijn op uw eigen situatie, om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 6 (1) (e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verantwoordelijke verwerker verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij overtuigende rechtmatige redenen voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims tot doel heeft. 

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze aan dergelijke direct mail is gekoppeld. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directe marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer worden verwerkt. 

Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen, uitvoeren via geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken. 

U hebt het recht om, om persoonlijke redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die betrekking op u hebben voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, behalve wanneer: de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een taak van openbaar belang. 

Het recht op bezwaar kan op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de respectieve verantwoordelijke persoon. 

i) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Bovendien, zonder afbreuk te doen aan een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, dienen zij het recht te hebben om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van hun woonplaats, plaats van het werk of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene in aanmerking neemt dat met de verwerking van persoonlijke data deze verordening geschonden wordt.

 j) Recht op een effectieve gerechtelijke voorziening

Zonder afbreuk te doen aan een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit uit hoofde van artikel 77 van de AVG, heeft betrokkene het recht op een doeltreffende voorziening in rechte als hij meent dat de hem bij die verordening verleende rechten niet voldoen aan die verordening betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens.

k) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing: 

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking,
 • is toegestaan door vakbonden of wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten, vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen; of 
 • met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar eigen positie kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Dit recht kan door de betrokkene te allen tijde worden uitgeoefend door de verantwoordelijke persoon aan te spreken.

 

Wijziging van ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de nieuwste wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze services door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Uw nieuwe bezoek zal worden onderworpen aan het nieuwe privacybeleid.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie: Thorsten Willer,  datenschutz@lodige.com.