Duurzaame productie

Industrie en duurzamheid bij Lödige Industries

Zware goederen efficiënt verplaatsen is onze kerncompetentie. Als wereldwijd industrieel bedrijf met hoge energiebehoeften willen wij duurzaam zijn en een positieve bijdrage leveren. De bescherming van het ecologische milieu is een belangrijke zorg van de familie Lödige. Het verenigen van duurzaamheid en industrie is voor ons alle belangrijk. Voor de productie van onze complexe machines en componenten is veel elektriciteit nodig. Daarom werken wij hard om de impact van ons energieverbruik te verminderen. Vandaag is al meer dan 50% van de elektriciteit die in onze fabriek in Brasov, Roemenië, wordt verbruikt, afkomstig van hernieuwbare bronnen. In onze vestiging in Scherfede is 100% van ons elektriciteitsverbruik van hernieuwbare bronnen afkomstig, gegenereerd op de site zelf.

Onze eigen groene stroom

De basis voor een duurzame productie werd gelegd in 1965, toen het familiebedrijf, dat in 1948 in Paderborn werd opgericht, zijn productie naar Scherfede verplaatste. Op het terrein van een voormalige wolfabriek zorgt een waterkrachtcentrale langs de rivier de Diemel voor een continue toevoer van regeneratieve energie. Deze vormt de basis van de elektriciteitsproductie door haar voortdurende modernisering. Sinds vorig jaar wordt onze groene stroom ook geproduceerd in ons eigen zonnepark. Zo wordt jaarlijks 1.190.000 kilowattuur regeneratieve energie opgewekt. De productievestiging in Scherfede produceert 40 procent meer groene stroom dan ze verbruikt. De extra energie wordt aan het openbare net geleverd. 

Vermindering van de CO2-uitstoot

Dankzij de genomen maatregelen hebben we onze CO2-uitstoot op de site in Scherfede sinds 2017 al met 1.700 ton kunnen verminderen. Ons nieuwe fotovoltaïsche systeem draagt hieraan 465 ton per jaar bij. Door de vermindering van het verbruik van elektriciteit uit fossiele brandstoffen besparen we 535 ton CO2, door het verminderde verbruik van gas 700 ton CO2 en 465 ton CO2 door zelf opgewekte elektriciteit. In 2021 zullen de besparingen naar verwachting 2.000 ton CO2 bedragen. 

Vistrap

De installatie van een vistrap maakt stroomopwaartse migratie mogelijk voor aquatisch leven en kreeg de prijs voor milieubescherming slechts één jaar na de ingebruikneming in 1999.

Energie-efficiënte LED technologie en moderne techniek

Door het gebruik van energie-efficiënte LED-technologie, kunnen wij ons elektriciteitsverbruik zowel binnen als buiten vortduurend verminderen. In combinatie met een op de specifieke eisen afgestemd verlichtingsconcept kon de voor verlichting benodigde elektriciteit met 85% worden gereduceerd. Moderne technologie en optimalisaties zorgen ook voor verdere besparingen in de machines en productieprocessen. Sinds 2017 is het totale elektriciteitsverbruik bijna gehalveerd. Ook het gasverbruik is met 40 procent gedaald. Met de bespaarde energie kunnen ongeveer 200 huishoudens van elektriciteit worden voorzien en kunnen ongeveer 120 huishoudens worden verwarmd. 

"Sinds 2017 is ons totale elektriciteitsverbruik in onze productielocatie Scherfede bijna gehalveerd."

- Ralf Gapp, directeur Lödige Machine Warburg GmbH - 

Een blik in de toekomst

In de nabije toekomst zullen de laatste 8-tons vorkheftrucks die nog met diesel worden aangedreven voor intern transport, worden vervangen door modellen met elektrische aandrijving. Het nachtelijke opladen van de vorkheftrucks gebeurt uiteraard met onze zelf geproduceerde groene stroom uit onze regeneratieve bronnen. In de komende 5-8 jaar zijn wij van plan de verwarming van de productiehallen te vernieuwen en te verminderen. Verwarming met regeneratief geproduceerde waterstof wordt ook onderzocht.

Duurzaamheid - verankerd in onze bedrijfswaarden

Als familiebedrijf en als wereldwijd actieve onderneming willen wij een blijvende contributie leveren en een verschil maken. Onze waarden vormen de basis van elke beslissing die we nemen. Niet alleen op technisch gebied, maar ook in verband met ons milieu is het belangrijker dan ooit om pioniersgeest aan de dag te leggen. Het oude herdenken en het nieuwe creëren om nieuwe belangrijke doelstellingen te bereiken. Daarbij is het ook van essentieel belang dat wij steeds op verantwoorde wijze gebruik maken van de middelen die ons worden geboden. Lees hier meer over wat ons inspireert.

 

Verplichtingen

We zetten ons in voor het succes van onze klanten, partners, werknemers en aandeelhouders.

Pioniersgeest - Daar hoort moed bij

We zien uitdagingen als een kans om de betere oplossing te leveren.

Respect

We waarderen en respecteren elkaar.

Impressies

Contact form
Downloads