Uitgave

Lödige Industries GmbH
Wilhelm-Lödige-Str. 1
34414 Warburg
Germany

Managing directors: Philippe De Backer, Dr.-Ing. Gerald Kalisch, Helge Reinck

BTW-nr.: DE217146362

Handelsregister: Paderborn HRB 3930

Lödige Industries klokkenluidersregeling
Hier vindt u meer informatie over het systeem en de procedure: https://lodige-industries.integrityline.app/  
Als u vragen hebt over de klokkenluidersregeling van Lödige Industries, kunt u contact opnemen met compliance@lodige.com.

De volgende informatie is relevant voor het gebruik van alle informatie en inhoud die op onze webpagina https://www.lodige.com / www.lodige.nl is gepubliceerd. De gebruiker van onze webpagina accepteert de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Verantwoordelijkheid
Lödige Industries GmbH is verantwoordelijk voor alle gepubliceerde en gepresenteerde informatie en materialen in overeenstemming met de algemene wetgeving en met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden.

Lödige Industries GmbH zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze site accuraat en up-to-date is.

De Lödige-webpagina kan hyperlinks bevatten naar de webpagina's van derden. Lödige is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's, doet er geen uitspraken over, noch onderschrijft ze, aangezien Lödige geen controle heeft over dergelijke webpagina's en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie. Het gebruik van dergelijke webpagina's is voor eigen risico van de gebruiker.

Lödige kan op elk moment zonder verdere aankondiging informatie wijzigen.

Lödige sluit elke verantwoordelijkheid uit in het geval van defecten/schade, inclusief winstderving, veroorzaakt door informatie die op onze webpagina is gepubliceerd.

Intellectueel eigendom & Merknamen
Alle materialen op de site zijn het intellectuele eigendom van Lödige. Elke gebruiker mag gepubliceerde teksten kopiëren, downloaden of afdrukken. De gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om het intellectuele eigendom van Lödige te vermelden.

Wetgeving en jurisdictie
Deze site is gemaakt en wordt beheerd volgens de Duitse wet. Bij het bepalen van geschillen met betrekking tot deze site is de Duitse wet van toepassing en zullen de Duitse rechtbanken exclusief bevoegd zijn. 

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google
Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw
IP addres) wordt door Google verzonden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken<br/> om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
kan deze informatie ook overdragen aan derde partijen, indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derde
partijen de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in
uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee, dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van
deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verwerken van uw gegevens door Google op de
manier van en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Download en installeer a.u.b. de link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) als u wilt voorkomen dat uw gebruikersgerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres), die worden verzameld en opgeslagen door cookies, worden verzonden naar en verwerkt door Google. Houd er rekening mee dat deze website Google Analytics gebruikt met de file code „gat._anonymizeIp()" zodat uw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt verwerkt. Het sluit een directe verbinding uit met de persoonlijke identiteit van de gebruiker. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Meer informatie over het privacybeleid kunt u vinden via de link http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.htm

Contact form
Downloads