Privacybeleid

We beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid, om de vertrouwelijkheid te beschermen van de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom behandelen we die informatie met de grootst mogelijke zorg en gebruiken we de modernste veiligheidsnormen om uw persoonlijke informatie maximaal te beschermen.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de regels voor gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

De verantwoordelijke, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, alsook andere voorschriften voor gegevensbescherming, is:

 

Lödige Industries GmbH
Wilhelm-Lödige-Strasse 1, 34414 Warburg
E-mail: webmaster@lodige.com


Functionaris voor gegevensbescherming:
Thorsten Willer
Lödige Industries GmbH, Wilhelm-Lödige-Str. 1, 34414 Warburg
E-Mail: datenschutz@lodige.com

 

Website: https://www.lodige.com

Status: 29.04.2020

1. Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van betrokkene verkrijgen voor het verwerken van persoonsgegevens geldt Art. 6 lid 1 (a) EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag:

Bij het verwerken van persoonsgegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is geldt Art. 6 lid 1 (b) AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens vereist is door een wettelijke verplichting waaraan wij als bedrijf moeten voldoen, geldt Art. 6 lid 1 (c) AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon het verwerken van persoonsgegevens vereisen, geldt Art. 6 lid 1 (d) AVG als rechtsgrondslag.

Als verwerking nodig is, om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, dan geldt Art. 6 lid 1 (f ) AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

Het verzamelen van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Persoonsgegevens van onze websitebezoekers worden in principe alleen verzameld en verwerkt, als dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website, onze inhoud en diensten en voor het uitvoeren van een rechtsgrondslag overeenkomstig Artikel 6 lid 1 (a – f) AVG.

Uw persoonsgegevens worden verzameld als u (a) de website bezoekt, (b) de contactformulieren gebruikt en (c) onze liftconfigurator aanvraagt.

a. Bij bezoek aan onze website

In geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelt ons systeem automatisch de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt en die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven, alsook nodig zijn voor de stabiliteit en veiligheid (rechtsgrondslag is Artikel 6 (1) zin 1 (f) AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Elke verzonden hoeveelheid gegevens
 • Website vanwaar het verzoek wordt gedaan
 • Browser
 • Besturingssysteem en de interface ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verwijderen van de gegevens in de logbestanden vindt meestal plaats na 6 maanden. Extra opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers in ons systeem en in de logbestanden van de provider geanonimiseerd (de laatste drie cijfers van het IP-adres worden vervangen door nullen).

b. Gebruik van het contactformulier

We bieden op onze website contactformulieren aan, zodat u uw verzoek gemakkelijk per e-mail aan ons kunt toesturen. Persoonsgegevens en informatie die via het contactformulier worden verzonden, worden verwerkt en opgeslagen binnen de Lödige Industries Group, om uw verzoek te kunnen verwerken, of om beschikbaar te houden voor vervolgvragen. Een overdracht van de gegevens naar externe bedrijven, of voor gebruik bij herhaalde informatieoverdracht, is niet toegestaan zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1  AVG . Het intrekken van uw reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor het intrekken volstaat een informeel bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot het moment van intrekken blijft door het intrekken onaangetast.

Gegevens, die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons bewaard, totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt, of u uw gegevens niet langer in stand hoeft te houden. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

c. Bij gebruik van de liftconfigurator

Op www.lodige.com/SHERPA-configurator/ vindt u een tool waarmee u een goederenlift kunt configureren. De liftconfigurator functioneert zonder het invoeren van uw persoonsgegevens. Aan het einde van de configuratie heeft u de mogelijkheid om

 

1) de configuratie uitsluitend via e-mail te ontvangen en verder geen contact te hebben

 

2) door ons contact met u op te laten nemen per telefoon en/of e-mail.

bij 1) Als u de informatie alleen per e-mail wilt ontvangen, dan worden uw persoonsgegevens alleen opgeslagen in het logbestand van het systeem om de e-mail bij u af te leveren. We verzamelen alleen de configuratiegegevens van de lift en het land waar de aanvraag vandaan komt, om ons productaanbod te optimaliseren. Als juridische basis geldt hierbij voor ons Art. 6 lid 1 (f) AVG. Het verwijderen van het logbestand duurt gewoonlijk 7 dagen.

bij 2) Als u wilt dat wij naar aanleiding van de configuratie contact met u opnemen (per telefoon of e-mail), dan moeten we uw persoonsgegevens en informatie verwerken en opslaan binnen de Lödige Industries Group, om uw verzoek te kunnen verwerken of voor follow-up vragen. Er vindt geen overdracht plaats van de gegevens aan externe bedrijven. Het contact wordt alleen gemaakt op basis van uw toestemming en verwijst uitsluitend naar uw eerder gemaakte configuratie.

Het verwerken van de gegevens die in het formulier van de configurator zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 (a) AVG. Het intrekken van uw reeds gegeven toestemming is op elk moment mogelijk. Voor het intrekken volstaat een informeel bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zijn uitgevoerd tot het moment van intrekken blijft door het intrekken onaangetast.

Gegevens, die via het contactformulier worden doorgegeven, blijven bij ons bewaard, totdat u ons vraagt om ze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt, of u uw gegevens niet langer in stand hoeft te houden. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast. Het verwijderen van uw e-mailadres uit het logbestand dat nodig was om het configuratieresultaat te verzenden, duurt doorgaans 7 dagen.

2. SSL-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als exploitant van de website stuurt, te beschermen, gebruikt onze website SSL-codering. Gegevens die u via deze website indient, zijn voor anderen daardoor niet leesbaar. U herkent een versleutelde verbinding aan de "https: //" adresbalk van uw browser en aan het slotpictogram in de browserbalk.

3. Gebruik van cookies

Naast de bovengenoemde gegevens, worden bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, toegewezen aan de browser die u gebruikt, en die bepaalde informatie verschaffen aan de partij die de cookie plaatst. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

Bij een bezoek aan onze website, worden gebruikers door een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar dit privacybeleid.

De gebruikersgegevens die worden verzameld via technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.


Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Door middel van de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod voortdurend optimaliseren.
Voor deze doeleinden geldt ons legitieme belang bij het verwerken van persoonsgegevens, overeenkomstig Art. 6 lid 1 (f) AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan ons doorgestuurd. Daardoor heb je als gebruiker altijd de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de verzending van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Zijn cookies voor onze website uitgeschakeld, dan kan het zijn, dat het niet mogelijk is om alle functies van de website volledig te gebruiken.

4. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Er wordt gebruik gemaakt op basis van Art. 6 lid 1 zin 1 (f) AVG. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van hoe u de website gebruikt.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals

 • Browser type / versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres / geanonimiseerd),
 • Tijdstip van serververzoek,

worden gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. We hebben op deze website ook de code "anonymizeIP" uitgebreid naar Google Analytics. Dit garandeert het maskeren van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websitegebruik en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. U kunt het opslaan van cookies voorkomen, door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie gegenereerd worden en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), alsook dat Google deze gegevens bewerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren, die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

5. Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma, werken we met conversietracking. Nadat u op een advertentie van Google heeft geklikt, wordt er een cookie geplaatst, voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van gebruikers. Via de cookie herkennen Google en wij dat u op een advertentie heeft geklikt en naar onze site bent doorgestuurd.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die conversion tracking gebruiken. Klanten van AdWords zien hoeveel mensen op hun advertentie hebben geklikt en hoeveel er zijn omgeleid naar tagpagina's voor conversion tracking. AdWords-adverteerders ontvangen echter geen informatie waarmee ze zichzelf persoonlijk bekend kunnen maken. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen gebruik. De conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser moet dan worden uitgeschakeld. Er wordt dan niets opgenomen in de statistieken voor conversion tracking.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op Art. 6 lid 1 (f )AVG. Als website-exploitanten hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en advertenties te optimaliseren. Raadpleeg, voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking, het privacybeleid van Google : https://www.google.com/policies/privacy/.

m/policies/privacy/.

6. Het gebruik van web fonts

Op deze websites worden externe letterfonts – Google Fonts - gebruikt. Google Fonts is een service van Google Inc. De integratie van deze webfonts vindt plaats door middel van een servercall, meestal een server van Google in de VS. Deze wordt doorgestuurd naar de server vanaf welke u onze websites heeft bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website door Google opgeslagen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google, dat u hier kunt raadplegen:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

 

7. Het gebruik van social media plugins

We gebruiken op dit moment de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Xing en LinkedIn. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-methode. Met andere woorden, als u onze site bezoekt, dan worden aanvankelijk geen persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. De aanbieder van de plug-in is te herkennen aan de markering op het vak boven zijn beginletter of logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren.

Alleen als u op het aangegeven veld klikt en dit activeert, ontvangt de plug-in provider de informatie dat de bijbehorende website van onze online service door u is bezocht. Daarnaast worden de onder punt 1a) van deze verklaring bedoelde gegevens doorgegeven. In het geval van Facebook en Xing, wordt het IP-adres, volgens de respectievelijke providers in Duitsland, onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonsgegevens door u naar de betreffende plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-in provider het verzamelen van de gegevens uitvoert, met name via cookies, raden we u aan om alle cookies te verwijderen voordat u, via de beveiligingsinstellingen van uw browser, op het grijze vak klikt.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en het verwerken van de gegevens, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van het verwerken van de gegevens, het doel van het verwerken en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over hoe de door de plug-in provider verzamelde gegevens verwijderd kunnen worden.

De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op maat gemaakt website-ontwerp. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) voor het plaatsen van op behoeften gebaseerde advertenties en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het creëren van deze gebruikersprofielen. Daarvoor moet u contact opnemen met de desbetreffende plug-in provider. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is Art. 6 lid 1 zin 1 (f) AVG.

De gegevensoverdracht vindt plaats, ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, dan worden de gegevens die bij ons over u zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop drukt en als u, bijvoorbeeld, de pagina linkt, dan slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar met name voordat u de knop activeert, omdat dit voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in provider.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verwerking ervan door de plug-in provider, verwijzen we u naar de privacyverklaringen van deze providers, hieronder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL met hun privacyverklaringen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; Voor meer informatie over het verzamelen van gegevens: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/list Framework.
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

8. Integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen we u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Als u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de overeenkomstige subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de in punt 1) genoemde gegevens verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet aan uw profiel op Google gekoppeld wilt worden, dan moet u zich afmelden, voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op maat gemaakt website-ontwerp. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om aangepaste reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen. U moet zich daarvoor richten tot Google.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-in provider vindt u in het privacybeleid van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en de privacy-instellingen: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

9. Integratie van YouTube

Voor integratie en presentatie van videocontent gebruikt onze website plug-ins van YouTube. De aanbieder van het videoportal is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een pagina met een geïntegreerde YouTube-plug-in bezoekt, dan maakt die pagina verbinding met de servers van YouTube. YouTube ziet dan, welke sites van ons u heeft bezocht. YouTube kan uw browsinggedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. Door vooraf uit te loggen, kunt u dit voorkomen. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 (f) AVG. Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie het privacybeleid van YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

10. Hotjar

Deze website gebruikt Hotjar. De leverancier is Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Website: https://www.hotjar.com/).
 
Hotjar is een tool om uw gebruikersgedrag op onze website te analyseren. Met Hotjar kunnen we o.a. uw muis- en scrollbewegingen en -klikken vastleggen. Hotjar kan ook bepalen hoe lang de muisaanwijzer in een bepaalde positie is gebleven. Hotjar gebruikt deze informatie om zogenaamde heat maps te maken, die gebruikt kunnen worden om te bepalen welke delen van de website de bezoeker het liefst wil bekijken. We kunnen ook bepalen hoe lang je op een pagina bent gebleven en wanneer je die hebt verlaten. We kunnen ook bepalen op welk moment u uw aanmeldingen in een contactformulier (zogenaamde conversietrechter) onderbreekt. Daarnaast kan Hotjar worden gebruikt om directe feedback te krijgen van de bezoekers van de website. Deze functie dient om het webaanbod van de websitebeheerder te verbeteren.
 
Hotjar gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Deze cookies kunnen met name worden gebruikt om vast te stellen of onze website met een bepaald eindapparaat is bezocht of dat de functies van Hotjar voor de betreffende browser zijn gedeactiveerd. Hotjar cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor specifieke gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
 
Het gebruik van Hotjar en de opslag van Hotjar cookies is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
 
Het deactiveren van Hotjar
Als u het verzamelen van gegevens van Hotjar wilt uitschakelen, klik dan op de volgende link en volg daar de instructies: https://www.hotjar.com/opt-out. Houd er rekening mee dat Hotjar voor elke browser of elk eindapparaat afzonderlijk moet worden gedeactiveerd. Voor meer informatie over Hotjar en de verzamelde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Hotjar op de volgende link https://www.hotjar.com/privacy.


Contract voor orderverwerking
Wij hebben met Hotjar een contract voor orderverwerking afgesloten om de strenge Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming te implementeren.

11. Gebruik van HubSpot

Our website uses the services of HubSpot, a software-based marketing service of HubSpot Ireland Ltd. HubSpot aims to generate initial contacts. These are visitors to Lödige Industries websites, blogs or landing pages. Through calls-to-action, personalised data is collected in the HubSpot CRM which is then used for marketing purposes.

1. Data recipient: HubSpot Ireland Ltd., 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, parent company: HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA, https://www.hubspot.com/
2. privacy policy of HubSpot: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy
Legal basis and legitimate interests: The data transfer is based on our overriding legitimate interest (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) in the security and stability of a professional customer management system.
4. third country transfer: as far as non-anonymised data is processed in the USA, we point out that HubSpot Inc. is certified under the Privacy Shield Agreement and thereby assures to comply with European data protection law (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TN8pAAG&status=Active).

12. Typeform

De productzoeker voor parkeeroplossingen is gebaseerd op de software Typeform van het softwarebedrijf TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Spanje.
 
Het doel van de productzoeker is om u individuele oplossingsaanbevelingen te tonen. Met behulp van de typeformulieren-software worden vragen getoond die, door het selecteren van voorgedefinieerde antwoorden, tot voorgestelde oplossingen leiden. De resultaten worden rechtstreeks op onze website weergegeven. Het gebruik van de productzoeker is vrijwillig en zonder registratie.
 
Op onze website worden geen formulieren van Typeform gebruikt. U kunt de informatie over gegevensbescherming van Typeform hier bekijken https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/.

13. Rechten van de betrokkene

a) Intrekken van toestemming

Is het verwerken van de persoonsgegevens gebaseerd op een gegeven toestemming, dan heeft u het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot het moment van intrekken. Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kunt u altijd contact met ons opnemen.

b) Recht op bevestiging

U heeft het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens van u verwerken. U kunt op elk moment hiervan bevestiging vragen via bovenstaande contactgegevens.

c) Recht op informatie

Als persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u daarover en over de volgende gegevens op elk moment informatie opvragen:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, of nog bekend worden gemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
 • het recht op rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking door de controller of het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met Artikel 22, leden 1 en 4, AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de achterliggende logica en de reikwijdte en beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land, of aan een internationale organisatie, dan heeft u het recht om in verband met de overdracht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen op grond van Artikel 46 AVG. Wij verstrekken een kopie van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u van een persoon vraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen, op basis van de administratieve kosten. Wordt de aanvraag elektronisch ingediend, dan moet de informatie, tenzij anders vermeld, worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat. Het recht om een kopie te ontvangen op grond van paragraaf 3 laat de rechten en vrijheden van andere onverlet.

d) Recht op rectificatie

U heeft het recht om onmiddellijke correctie te eisen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

e) Recht van vergetelheid ("recht om vergeten te worden")

U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd en we zijn verplicht om persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen, als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met Artikel 6 lid 1 (a), of Artikel 9 lid 2 (a) AVG en er ontbreekt een andere rechtsgrondslag voor verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking overeenkomstig Artikel 2 lid 1 AVG en er zijn geen belangrijke legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking overeenkomstig Artikel 21 lid 2 AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van persoonsgegevens is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de EU-wetgeving, of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in relatie tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig Artikel 8 lid 1 van de AVG.

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en gevraagd wordt om deze te wissen in overeenstemming met paragraaf 1, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, dan neemt hij passende maatregelen, inclusief technische, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken erover te informeren dat een betrokkene heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonsgegevens, of kopieën of replicaties ervan, te verwijderen.

Recht op vergetelheid ("recht om vergeten te worden") bestaat niet als de verwerking vereist is:

 • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, die verwerking vereist overeenkomstig de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang, of bij het uitoefenen van aan de verwerkingsverantwoordelijke gedelegeerd officieel gezag;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Artikel lid 2 (h) en (i), en Artikel 9 lid 3 AVG;
 • voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig Artikel 89 lid 1 AVG, voor zover de wet waarnaar wordt verwezen in paragraaf 1 het verwezenlijken van dat doel waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig kan beïnvloeden, of
 • om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

f) Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke een periode wordt gegund, die hem in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene weigert om de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • de betrokkene heeft, overeenkomstig Artikel 21 lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de verwerking, zolang het niet zeker is dat de redenen van de verwerkingsverantwoordelijke prevaleren boven die van de betrokkene.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonsgegevens alleen worden opgeslagen met toestemming van de betrokkene, of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of wettelijke persoon, of om redenen van groot openbaar belang van de EU of een lidstaat.

Om het recht uit te oefenen om de verwerking te beperken, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

g) Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat te ontvangen, en u heeft het recht om die informatie door te geven aan een andere persoon, zonder bij het verstrekken van de persoonsinformatie door de verantwoordelijke gehinderd te worden, op voorwaarde dat:

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1 (a), of Artikel 9 lid 2 (a), of een contract overeenkomstig Artikel 6 lid 1 (b) AVG; en
 • de verwerking heeft plaatsgehad via geautomatiseerde procedures.

Als u het recht uitoefent op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met paragraaf 1, dan heeft u het recht om te eisen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere, voor zover dat technisch haalbaar is. Het uitoefenen van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht van vergetelheid (het recht om te worden vergeten) onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die nodig is voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang, of bij het uitoefenen van een aan de verwerkingsverantwoordelijke gedelegeerd officieel gezag.

h) Recht op bezwaar

U heeft altijd het recht, om redenen die gelden voor uw eigen specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig Artikel 6 lid 1 (e) of (f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij overtuigende legitieme redenen voor verwerking kan aantonen, die opwegen tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking is bedoeld voor het afdwingen, nastreven of verdedigen van juridische claims.

Als persoonsgegevens worden verwerkt voor direct mail, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een dergelijke wijze van adverteren; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct mail. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Wat betreft het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

U heeft, om redenen die gelden voor uw eigen specifieke situatie, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden, overeenkomstig Artikel 89 lid 1, behalve, als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een taak van algemeen belang.

Het recht op bezwaar kan op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verantwoordelijke persoon.

i) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Bovendien heeft betrokkene, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van zijn woonplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat het verwerken van zijn persoonsgegevens in strijd is met deze regeling.

j) Recht op effectieve rechtsmiddelen

Onverminderd de toegang tot een beschikbaar administratief of buitengerechtelijk rechtsmiddel, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op grond van artikel 77 AVG, heeft betrokkenen het recht op een effectief rechtsmiddel indien hij van mening is dat de rechten die hem door die verordening zijn verleend niet voldoen op het gebied van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

k) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben, of u op soortgelijke wijze zal beïnvloeden. Dit geldt niet als de beslissing:

 • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke,
 • is toegestaan volgens de wetgeving van de Europese Unie, of een lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, en indien dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen; of
 • met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten. Dit recht kan te allen tijde door de betrokkene worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te richten.

 

Wijziging van ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om altijd te voldoen aan de meest recente wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten in het privacybeleid door te voeren, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. Uw nieuwe bezoek zal onderworpen zijn aan het nieuwe privacybeleid.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over privacy, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de privacy in onze organisatie: Thorsten Willer, datenschutz@lodige.com.

Contact form
Downloads