CANASTA

Spelregels

Het spel Canasta werd ontwikkeld in Montevideo, Uruguay in 1939. In het begin van de jaren veertig verspreidde het zich snel over Uruguay en Argentinië. Het vond zijn weg naar New York en via de VS vond het spel zijn weg naar Groot-Brittannië en het Europese continent. In de jaren 1950 was Canasta naast Bridge het meest gespeelde kaartspel.

DOEL: Het doel van het spel is om zoveel mogelijk meldingen te vormen.
MATERIAAL: 108 kaarten (dubbele 52-kaartendecks (2 tot 10, boer, vrouw, koning, aas van alle 4 de speelkaartkleuren) en vier jokers)
AANTAL SPELERS: 4 spelers

Instelling

Canasta heeft een interessante aanpak voor het vormen van partnerschappen. Partnerschappen worden gevormd door kaarten van de stapel te trekken. De speler die de hoogste kaart trekt mag zijn plaats kiezen en gaat als eerste. De persoon met de op één na hoogste kaart wordt de partner van de speler die de hoogste kaart heeft getrokken. Voor het kiezen van partners zijn de kaartwaarden als volgt: A (hoog), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 / Schoppen (hoog), harten, ruiten, klaveren. Als een speler een gelijke kaart of joker trekt, moet hij opnieuw trekken. De partners zitten tegenover elkaar.

Kaartwaarden:
Bij Canasta is de waarde van de kaarten als volgt:

 • Kaartwaarden tussen 4 - 7 = 5 punten
 • Kaartwaarden tussen 8 - K = 10 punten
 • Azen & Tweeën = 20 punten
 • Jokers = 50 punten
 • Zwarte 3-kaart = 5 punten
 • Rode 3 kaarten = 100 of 200 punten

Hoe te delen:
De deal gaat met de klok mee en begint met de speler rechts van de speler die de hoogste kaart heeft getrokken. Iedereen mag schudden, maar de dealer heeft het recht om als laatste te schudden. De speler links van de dealer snijdt het kaartspel door na de laatste schudbeurt.
De dealer geeft dan 11 open kaarten door aan elke speler, één voor één, met de klok mee. De resterende kaarten worden in het midden van de tafel gelegd om als voorraad te dienen. De bovenste kaart van de stapel wordt omgedraaid zodat alle spelers ze kunnen zien. Als de omgedraaide kaart een joker, deuce of drie is, moet er nog een kaart bovenop worden gedraaid totdat de bovenste kaart een "natuurlijke" kaart is (vier of hoger).

Rode drieën:
Als een speler een rode drie krijgt, moet hij deze open op tafel leggen en vervangen door een andere kaart. Als een speler een rode drie van de voorraadstapel trekt, moet hij de kaart ook open voor zich op tafel leggen en een andere kaart trekken. Als een speler tenslotte een rode drie van de aflegstapel pakt, moet hij de kaart ook op tafel leggen, maar hoeft hij geen vervangende kaart te pakken.
Rode drieën hebben een waarde van 100 punten per stuk, maar als een team alle vier de rode drieën pakt, stijgt de waarde van de kaart naar 200 punten per stuk. Een team kan de waarde van de rode drieën alleen ontvangen als het een succesvolle munt heeft gemaakt, als het spel eindigt en het team heeft geen munt gemaakt, dan worden de rode drieën afgetrokken van hun score.

Spelregels

Een speler begint met het trekken van een kaart van de voorraadstapel of het oprapen van de aflegstapel. De speler heeft dan de mogelijkheid om eventueel een kaart te leggen en vervolgens een kaart af te leggen op de aflegstapel om zijn beurt te beëindigen.
Kiest de speler ervoor om de bovenste kaart van de aflegstapel te nemen om een uitleg te vormen, dan moet hij de hele aflegstapel oprapen.

Hoe maak je een meld?
Een meld is een combinatie van drie of meer kaarten van dezelfde rang. In de regels staat dat je voor elke joker twee "natuurlijke" kaarten moet hebben en dat een bepaalde kaart in totaal niet meer dan drie jokers mag hebben. Een set zwarte drieën mag alleen worden uitgelegd als een speler uit gaat.
Alle kaarten die een speler aan het einde van het spel nog in zijn hand heeft, ook al is het een uitgelegde kaart, tellen mee voor zijn score. Alleen de op tafel gelegde meldings tellen als plus.
Tegenstanders kunnen meldingen van dezelfde rang maken, en spelers kunnen bestaande meldingen aanvullen zolang de meld geldig blijft (niet meer dan drie jokers). Spelers kunnen niet toevoegen aan de meldingen van hun tegenstanders.

Hoe canasta:
Een canasta is een reeks van 7 kaarten van dezelfde rang. Er zijn twee soorten canasta's, een "natuurlijke" en een "onnatuurlijke" canasta. Om een natuurlijke canasta te maken moet een speler 7 kaarten van dezelfde rang krijgen zonder het gebruik van wildcards. Een natuurlijke canasta wordt aangegeven wanneer de speler de zeven kaarten op tafel legt, in een stapel, en de waarde van de bovenste kaart in het rood laat zien. Bijvoorbeeld, om een natuurlijke canasta van 5's te tonen zou een speler de kaarten stapelen en ofwel de harten ofwel de ruiten van 5's bovenop leggen. Een natuurlijke canasta levert 500 punten op bovenop de puntenwaarden van de kaarten in de canasta.
Een onnatuurlijke canasta wordt gemaakt wanneer een reeks van 7 kaarten van dezelfde rang wordt gemaakt met behulp van wildcards (jokers, tweeën). Deze canasta wordt getoond door de kaart te stapelen en de zwarte rang van de kaart bovenop de stapel te leggen. Een "onnatuurlijke" canasta levert 300 punten op bovenop de gewone basispunten.
Na de eerste speelronde, en voor het begin van elke ronde daarna, kijken de spelers naar hun huidige score en hun score op dat moment bepaalt hoeveel punten er nodig zijn voor hun eerste meldingsronde van de komende ronde. De waarden zijn als volgt:

 • Geaccumuleerde Score (aan het begin van de deal) Minus Score
 • Minus Score = Meld moet gelijk zijn aan 15 punten
 • 0 tot 1.495 score = Meld moet gelijk zijn aan 50 punten
 • 1,500 tot 2,995 score = Meld moet gelijk zijn aan 90 punten
 • 3.000 of meer = Meld moet gelijk zijn aan 120 punten.

De telling van een meld is de totale puntenwaarde van de kaarten die erin zitten. Om aan het minimum te voldoen, mag een speler twee of meer verschillende uitleggen maken. Als hij de aflegstapel neemt, mag de bovenste kaart maar geen enkele andere kaart meetellen voor de eis. Bonussen voor rode drieën en canastas tellen niet mee voor het minimum.

De minimumtelling is alleen vereist voor de eerste leg; elke leg daarna is aanvaardbaar, ongeacht de waarde ervan.

De aflegstapel:
Teams mogen pas van de aflegstapel pakken als ze hun eerste legsel hebben gemaakt. Zodra de eerste leg is gemaakt, is de aflegstapel open voor beide partners.

Bevriezen van de aflegstapel:
Als een rode drie (alleen mogelijk als de kaart omhoog komt), een zwarte drie of een joker op de aflegstapel wordt gelegd, wordt de stapel effectief bevroren. Om de toestand van de bevroren stapel aan te geven, wordt de bevriezingskaart loodrecht op de aflegstapel gelegd.

Om de stapel te bevriezen moet een natuurlijke kaart op de bevroren stapel worden gelegd en moet de stapel worden genomen. Alleen door de stapel te nemen zal de stapel ontdooien.

Een speler mag de aflegstapel alleen nemen als: 

 1. De stapel is bedekt met een natuurkaart.
 2. De speler al een NATUUR paar in de hand heeft dat overeenkomt met de bovenste kaart van de aflegstapel.
 3. De speler toont het bord dat paar natuurlijke kaarten in zijn hand voordat hij de aflegstapel pakt.

Als de aflegstapel niet bevroren is, mag een speler van de aflegstapel nemen zolang:

 1. hij een paar natuurlijke kaarten in zijn hand heeft die overeenkomen met de bovenste kaart of
 2. hij een natuurlijke kaart en een joker in zijn hand heeft die bij de bovenste kaart passen of
 3. hij de bovenste kaart kan toevoegen aan een kaart die hij al op tafel heeft liggen.

Een speler kan dan de resterende kaarten van de stapel in zijn hand nemen om andere uitleggen te vormen en een kaart afleggen om zijn beurt te beëindigen. Vergeet niet dat het oprapen van de aflegstapel geen optie is totdat een team aan zijn eerste meldingsplicht heeft voldaan.

Uitgaan:
Een speler kan pas uitgaan als het team minstens één canasta heeft gemaakt. Zodra een canasta is gemaakt, mag een speler uitgaan door ofwel zijn laatste kaart af te leggen, ofwel deze toe te voegen aan een bestaande leg. Een speler hoeft niet af te leggen als hij uit gaat, en een speler mag de aflegstapel niet oppakken als hij nog maar één kaart in de hand heeft en de aflegstapel nog maar één kaart bevat.

Een speler kan uitgaan met een "verdekte" hand, wat betekent dat hij zijn hele hand in één beurt uitlegt. Als een speler op deze manier uitgaat en zijn partner moet nog aan de eerste uitlegvereiste voldoen, dan moet hij zelf aan die eerste vereiste voldoen.

Scoren

Punten worden als volgt toegekend:

 • Voor elke natuurlijke canasta 500
 • Voor elke gemengde canasta 300
 • Voor elke rode drie 100 (alle vier de rode drieën tellen 800)
 • Voor het uitgaan 100
 • Voor verborgen (extra) uitgaan 100

De spelers moeten hun score optellen en de waarde van de kaarten die ze bij het uitgaan nog in hun hand hebben, aftrekken. De score wordt traditioneel bijgehouden op een blad papier met twee kolommen "wij" en "zij".

Het is belangrijk om de score goed bij te houden, omdat die bepalend is voor het bedrag dat nodig is voor de eerste meldronde.

Einde van de spel

Het team dat als eerste 5.000 punten haalt is de winnaar.

Terug naar het overzicht

Contact form
Downloads